Werken bij

De vraag naar mondzorg groeit, groei jij met ons mee?

In de loop der jaren is het ambulante mondzorgproces steeds meer gestroomlijnd en er volgden steeds meer tandheelkundige professionals die deze zorg binnen MondzorgPlus wilden verlenen. Vanwege de toenemende vraag naar onze dienstverlening groeit MondzorgPlus. Daarom zijn we continu op zoek naar gepassioneerde mensen die kundig zijn en affiniteit hebben met zorgafhankelijke cliënten. Verlang jij naar maatschappelijk relevant werk, in een professionele werkomgeving waarin je volledig ontzorgd wordt?

De plus van werken bij MondzorgPlus

MondzorgPlus biedt een plezierige werkomgeving, waarin kundigheid, betrokkenheid en collegialiteit hoog in het vaandel staan. Het welzijn van onze cliënten staat in ons handelen voorop; het is bepalend voor de wijze waarop we ons werk doen. Bij ons ben je van grote waarde en samen met jou werken we aan onze gezamenlijke opdracht: behoud van waardigheid en gezondheid door het bevorderen van een goede mondgezondheid voor zorgafhankelijke mensen.

Vanuit het hoofdkantoor worden de mondzorgteams, bestaande uit een tandarts, mondhygiënisten, preventieassistenten en KPT’ers gefaciliteerd door onze servicecenter medewerkers en voorzien van de benodigde (steriele) materialen. Er wordt gewerkt met mobiele apparatuur, dat aan alle eisen voldoet. Het mondzorgteam kan zich dan ook volledig richten op de uitoefening van het vak. De cultuur binnen MondzorgPlus kenmerkt zich door oog voor de mens en een ontzorgende, pragmatische aanpak.

De lijnen binnen de organisatie zijn kort. Hoewel onze tandheelkundige medewerkers niet frequent op het servicecenter komen, is de onderlinge verstandhouding uitstekend. Jaarlijks organiseren we diverse meetings, waarbij aandacht is voor zowel vakinhoudelijke zaken als onderling contact.

Inclusiviteit en duurzaamheid

Inclusiviteit heeft bij MondzorgPlus een speciale betekenis. Niet alleen streven wij naar een diverse samenstelling van onze collega’s, maar vinden wij het belangrijk dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. In onze organisatie bieden wij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid te participeren in ons dienstverleningsproces. Bovendien geloven wij in social return. Dat uit zich in het tewerk stellen van mensen met een (verstandelijke) beperking.

In 2021 heeft MondzorgPlus samen met TNO en MidZuid, het lokale sociaal werkbedrijf, de ‘Challenge Tech for Inclusion award’ gewonnen. Binnen deze pilot geven wij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om te werken. Dit maken wij mogelijk door de inzet van speciale technologie. Deze nieuwe collega’s helpen ons bij het vullen van onze koffers met tandartsmaterialen, waarmee onze mondzorgteams op locatie werken. MondzorgPlus hecht waarde aan inclusiviteit. Wij vinden het belangrijk dat wij kwetsbare mensen betrekken in ons arbeidsproces en hen daardoor volwaardig te kunnen laten deelnemen in de maatschappij. Daarmee werken we mee om de arbeidsmarktkrapte te verminderen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij MondzorgPlus beperkt zich niet slechts tot het bevorderen van inclusiviteit. Ook duurzaam ondernemen is een onderdeel van ons MVO- beleid. Wij zorgen wij voor een circulaire inkoop, recycling, duurzame verwerking van afval en het terugdringen van single-use plastics door de ontwikkeling van herbruikbare beschermingshoezen van onze koffers. Bovendien streven wij naar een minimale CO2 uitstoot door ons het doel te stellen volledig over te gaan op zonne-energie in de vorm van inzet van zonnepanelen op ons servicekantoor en SLM (sterilisatie, logistiek en materialen centrum). Daarbij willen wij met ons wagenpark per 2024 volledig overgestapt zijn op elektrisch rijden.

Hoe verloopt ons sollicitatieproces?

Heb jij de plus die we zoeken?
Bekijk dan hier onze openstaande vacatures of stuur een open sollicitatie.
Bekijk onze vacatures