Preventie-assistent

Preventie-assistent bij MondzorgPlus

Als preventie-assistent van MondzorgPlus werk je zelfstandig of met de tandarts op locatie: in een verpleeghuis, verzorgingshuis of een zorginstelling voor cliënten met een (verstandelijke) beperking. Je richt je op preventie en mondverzorging om tandbederf en tandvleesaandoeningen te voorkomen en te bestrijden. Dat doe je door cliënten te behandelen en door zorgmedewerkers zodanig te instrueren en coachen, dat mondhygiëne op de juiste wijze wordt ingebed in de dagelijkse verzorging.

Uiteraard vormen preventie en mondverzorging de basis van jouw werkzaamheden. Daarnaast zijn er nog twee belangrijke pijlers. Ten eerste een goede en heldere communicatie met zowel cliënten en hun naasten, met de zorgmedewerkers én met het servicecenter van MondzorgPlus. Ten tweede is ook het zorgvuldig voeren van een administratie van belang.

Meer informatie of onze vacatures bekijken?

Opleidingsmogelijkheden

Flexibele werktijden

Reisvergoeding

Werken met de beste apparatuur

Het is het mooiste wat ik heb kunnen doen. Voor mij is het interessanter en uitdagender dan de reguliere tandheelkunde en je hebt veel meer tijd en rust voor de mensen.

Melanie Schoenmaker | Preventie-assistente