Over ons

De plus van extra aandacht

Goede mondzorg is van essentieel belang voor gezondheid en welzijn. Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking verdienen daarbij extra aandacht. Juist bij hen is het verlenen van goede zorg niet altijd even eenvoudig. MondzorgPlus heeft als missie passende en doelmatige mondzorg te leveren aan mensen voor wie het niet gemakkelijk is toegang te krijgen tot de reguliere mondzorg en die speciale aandacht nodig hebben bij het verlenen van mondzorg. Deze service biedt MondzorgPlus binnen zorginstellingen door heel Nederland. Wij nemen de tijd om doelmatige en kwalitatief hoogwaardige mondzorg te verlenen. Dit doen wij in de vertrouwde omgeving van de cliënt met de aandacht die zij verdienen. Dat is de plus van extra aandacht.

Het begint bij..

15 jaar geleden bracht tandarts Corné de Bruijn een bezoek aan een aantal bewoners van een zorginstelling. Er bleek geen aandacht te zijn voor de mondzorg van de bewoners, terwijl juist zij afhankelijk zijn van de goede zorg van anderen. Dit maakte dat hij de mondzorg voor ouderen serieus wilde aanpakken, dat betekende het begin van MondzorgPlus.

Mondzorg op een persoonlijke en respectvolle manier

Tijdens de behandeling van zorgafhankelijke cliënten, die niet in staat zijn om naar de tandartskamer te komen, werd opgemerkt dat deze cliënten juist beter te behandelen bleken in hun eigen vertrouwde omgeving. Door minder prikkels en veranderingen werd de behandelbereidheid veel groter. Dit was de aanleiding om deze vorm van zorg verder te ontwikkelen.

Landelijke mondzorgverlener voor zorgafhankelijke mensen

Afgelopen jaar heeft MondzorgPlus haar 15de verjaardag gevierd en is ze van een pionierende tandarts uitgegroeid tot een landelijke mondzorgverlener voor zorgafhankelijke mensen. Ons vijftienjarig bestaan was een bijzonder moment waarop we met trots terugkijken. Nu verheugen we ons op de toekomst. Een toekomst waarin we de ambitie hebben om àlle zorgafhankelijke mensen binnen zorginstellingen van goede mondzorg te voorzien. Inmiddels werken er ruim 130 medewerkers iedere dag met hart en ziel voor MondzorgPlus. Gezamenlijk zorgen zij voor ‘de plus van extra aandacht’, waardoor de cliënten de zorg krijgen die zij verdienen.

Onze cliënten

Onze cliënten bestaan uit ouderen (al dan niet met dementie), wonend in een verpleeghuis en mensen met een (verstandelijke) beperking wonend in een woonvoorziening. Ons team van tandartsen, mondhygiënisten, preventieassistenten en KPT’ers bezoekt hen in hun eigen vertrouwde woonomgeving. Ook bedlegerige mensen kunnen we behandelen. We nemen alle tijd voor een behandeling. Onze werkwijze is zo georganiseerd dat we bewoners van instellingen én het verzorgend personeel zo min mogelijk belasten.

Wil jij graag maatschappelijk relevant werk doen?
Bekijk hier alle vacatures